Tungkol sa Amin

Jeff Altgilbers

TAGAPAGTATAG INTERNATIONAL MENTORS TEAM

Ang International Mentors Team (IMT) ay ginawa upang mabilis na maihatid ang mga bagong lider sa itaas ng tagumpay sa pamamagitan ng pag bibigay sa kanila ng mga kagamitan at pagsasanay na kanilang kakailanganin tungo sa tagumpay. Ang matibay na pagiging kasapi ay mahalaga sa larangan ng MLM (Multi Level Marketing) at ang aking International Mentors Team ay magbibigay ng pag-gabay at tulong na inyong kakailanganin upang makasulong kayo ng mabilis.

Kung kayo ay naghahanap ng mga susunod na hakbang sa inyong buhay, nakita na ninyo ito. Hayaan ninyo kaming gabayan kayo upang makamit ninyo ang pinansyal na kalayaan – kasama ang tulong at direksyon – sa pamamagitan ng sarili ninyong negosyo sa loob ng inyong mga tahanan. Ang network marketing ng 4Life ay nagpapahintulot sa mga tao na maunawaan ang kanilang mga pangarap. Natulungan na namin ang ilang libong tao na kumita ng limang numero kada buwan at ang ilan ay mga multi milyonaryo na ngayon! Hayaan ninyo kaming tulungan naman kayo sa inyong hakbang sa kinabukasan tungo sa walang katapusang potensyal, tagumpay at kaligayahan!

Para Sa inyong Tagumpay,


2016 © imt4life.com