Compensation

Hinahayaan kayong kumita ng Network Marketing sa halagang hindi ninyo naiisip na possible . Ngayon , sa halip na maging limitado ang inyong kinikita sa tradisyonal na pamamaraan na 9-5 na pagtatrabaho nagkakaroon kayo ngayon ng pagkakataon – sa pamamagitan ng 4Life at ng supportive mentoring – upang maabot ang tuktok, at hanggang sa kung saan ninyo kayang marating ; at kumita ng pera na hindi ninyo inakalang posible . Sa katunayan , sa pamamagitan ng pambihirang negosyong ito, na naka-base sa bahay, kayo ngayon ay nasa posisyon na… na hindi ito nakikita basta-basta ng kahit sino – ang kumita sa paraan ng direkta at nararapat sa halaga na inyong ginawang trabaho. Hindi lang yan . Habang ang mga trabaho na ating ginagawa para sa ating sarili ay nagbibigay sa atin ng gantimpala , nagkakaroon din tayo ng kakayahan upang kumita ng higit pa, sa tulong ng ating mga lider na ating kabahagi sa grupo .

Pinipili ng mga tao ang 4Life at Transfer Factor, sa maraming kadahilanan, hindi lamang sa magaganda nitong mga produkto at ng katatagan ng kumpanya at grupong namamahala . Pinipili din nila ang 4Life dahilan na din sa pambihira nitong compensation plan – ang pinakamataas na nagbibigay ng bayad sa industriya ng network marketing at gayun din ang malakas at matibay na payout plan!

Nawa ay maibigan ninyo ang aming video sa ibaba na nagbabahagi ng mga highlight ng aming compensation plan at huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin para sa mga katanungan .


2016 © imt4life.com