Kalusugan at Kagalingan


Bilang mga distributor o tagapamahagi ng 4life, maaari kayong magbahagi ng produktong pantulong sa immune system at kasabay nito ang magandang oportunidad pang pinansyal sa mga tao. Maaari kayong magsimula sa inyong tahanan ng negosyong ito ng may maliit na puhunan at kayo ay magsisimulang makatanggap ng inyong komisyon sa inyong unang taon. Mayroon kayong kalayaan mamili kung paano ninyo gagamitin ang inyong oras at ituloy ang inyong mga pangarap bilang mga tagapamahagi o distributor ng 4life. Sa mga nasabing ito, buksan natin ang ating mga mata, upang makita ang napakalaking oportunidad na ibinibigay ng kalusugan at kagalingan.

Ang ating lipunan ngayon ay bukas na ang kanilang isip sa mga isyo ng kalusugan dahil na rin sa dumadaming kaso ng sakit at mga karamdaman. Dahil na rin sa pag-angat ng teknolohiya at makabagong mga bagay na bunga ng katamaran, maraming tao ngayon ang kaunti na lamang ang ginagawa at nagiging masakitin at umiigsi ang buhay. Karagdagan nito, maraming tao ang nais manatiling bata at patuloy na matamasa ang maganda at masiglang buhay . Lahat ito ay makakamit sa tulong ng “TRANSFER FACTOR”.

Sa mga unang kritikal na araw sa buhay ng tao o kahit na anong hayop na nagpapasuso, ang isang ina ay nagpapasa na isang napakahalagang kaalaman sa immune sa pamamagitan ng kanilang unang pagkain- ang colostrum – na naglalaman ng mga transfer factor molecule, ang unang suppliment na handog ng kalikasan , ang mga “memory molecules” na ito ay nagpapasa ng karanasan sa immune upang maturuan at maihanda ang immune system ng mga bagong silang .

Habang ang mga herbal at bitamina ay nagbibigay ng pagkain sa ating immune system, ang transfer factor naman ay nagbibigay ng impormasyon sa ating mga cellulang pang immune upang magawa nila ang kanilang trabaho ng mabilis at ng epektibo. Sa ilang taon ng pag-aaral, ipinakita na ang molekyula ng transfer factor ay likas na masagana. Sa pamamagitan ng patente na proseso ng pagsasala, kinukuha ng 4life ang transfer factor sa colostrum ng mga baka at pula ng itlog ng manok para sa pinakapundasyon ng produktong “transferceutical”.

Lahat ng tao, bata o matanda ay maaaring makinabang sa benepisyo ng unang supplement ng kalikasan sa pamamagitan ng paghiram ng memorya ng immune mula sa malakas at napakatapang na immune system ng dalawang hayop na ito.

Transfer factors:  • Tinutulungan nito ng mabilis ang ating immune cells upang makakilala ng mabilis sa mga pumapasok na germs, o kahit na anong bagay na magdudulot ng sakit sa ating katawan.

  • Tinutulungan ang ating immune system upang kaagad na tumugon matapos nilang kilalanin ang mga sumalakay sa ating katawan.
  • Tumutulong maalala kung paano ang gagawin sa bawat problema na haharapin ng immune system, sakaling muli itong maranasan.

Pinalawig ng 4Life ang pagsasaliksik at pag-aaral ng mga benepisyo ng transfer factor kumpara sa lahat. Ang sayentipikong pagpapaunlad at pagbabago nito ay walang duda na magpapatuloy.

“Ngayon, sa ganap na pagpapaliwanag ng Makabagong Pag-ikot ng Kagalingan, ang industriya ay lumago sa $500 na bilyon, at ito ay nagsisimula pa lamang, at patuloy na nagbibigay ng mas malaki pang oportunidad sa negosyo”.

Network Marketing / Kalusugan at Kagalingan / Social Media

Sali Na


2016 © imt4life.com