Pinagsama-samang Kalakaran


Pinagsama-sama ng International Mentors Team ang tatlong pinakamalakas na kalakaran sa isang sistema na magpapatatag ng inyong tagumpay. Maraming mga tao ngayon, dahil sa hirap na ekonomiya ang nababayaran ng mas mababa sa kanilang tunay na dapat makuha. Ito ay ang tinatawag na “supply at demand” na senaryo na pabor sa mga amo. Alam ng mga amo o employer na ang pagkakaroon ng trabaho ay importante at hindi tayo mabubuhay ng wala ito. Kaya kanilang sinasamantala ang sitwasyon na ito upang hindi nila ibigay ang kaukulang kabayaran sa mga tauhan nila. Sa isang banda naman, marami namang tao ang masaya sa kanilang ginagawa subalit hindi sila nabubuhay sa buhay na dapat na kanilang tinatamasa. Sinasagot ng oportunidad natin pareho ang sitwasyon na ito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng daan upang kumita ng dapat nating kitain at mabuhay sa buhay na tayo ang may kontrol.

Kinuha namin ang tatlong pinakamakapangyarihang kalakaran at gumawa kami ng sistema na gagawin kayong mga tunay na negosyante. Maraming mga tao ang natatakot magkaroon ng sariling trabaho. Ang takot magkaroon ng sariling negosyo ay resulta ng hindi alam kung paano magsisimula sa isang negosyo, at ang hindi pagkakaroon ng tamang gamit upang mapalago ito at ang huli ay ang takot na gawin ito mag-isa. May kasagutan na ang inyong problema.

Gumawa ang IMT ng isang back office upang magbigay sa inyo ng mataas na suporta, at madaling maintindihan at nauuna ang teknolohiya nito. Pinaghusay namin ang kapangyarihan ng network marketing, ang industriya ng kalusugan at kagalingan (health and wellness), at social media upang ipakita sa inyo ang oportunidad at kaagad na makapag-umpisa. Ang maging isang miyembro ay wala pa sa kalahati ng laban. Ito ay umpisa pa lamang ng paggawa ng isang pundasyon. Ang paggabay at pagtulong ng mga matatalino at matatagumpay na bihasa sa marketing ay ginaganap linggo-linggo. Ang mga mentoring session ay ginawang live at interactive. Ang mga miyembro ay maaaring direktang magtanong sa live mentoring session at kayo ay maaaring lumago pa ng higit pa sa inyong inaasahan.

Naisip na ba ninyo kung paano kayo magiging nasa tamang lugar at panahon kapag ang oportunidad ay kumatok na? Ngayon ay kumakatok na ang oportunidad. Buksan na ninyo ang pinto.

Network Marketing / Kalusugan at kagalingan / Social Media

Sali na


2016 © imt4life.com