Network Marketing


Ang Network Marketing ay isang paraan na kung saan pinaaandar nating ang ating produkto at serbisyo sa pamamagitan ng tao tungo sa mga mamimili.


Nilalagpasan nito ang lahat ng tradisyonal na pamamaraan ng paggawa ng negosyo at inilalagay nito ang inyong kinita diretcho sa inyong mga banko. Ipinapakita ng bagong statistika na ang direct sales ay gumagawa ng mahigit sa $104 bilyon kada taon, at ang 95% nito ay nagmula sa sektor ng Network Marketing. Mayroon tayong 21 na milyon na tao na kabilang sa Network Marketing mula sa 125 na iba’t ibang bansa sa buong mundo at 69,000 ang sumasali kada linggo! Ang dapat lamang ninyong gawin ay gayahin ang pamamaraan ng paggawa namin ng negosyong ito at kayo ay magtatagumpay.
Sina Donald Trump at Robert Kiyosaki ay nagsama upang magsulat ng isang libro na pinamagatang “Why we want you to be Rich”. Sa librong ito, gumawa sila ng ilang pahayag kung gaano ang kapangyarihan at ang benepisyo ng network marketing.

“Marami ang mga benepisyo na ibinibigay ng industriya ng network para sa mga nais na magkaroon ng higit pa para sa kanilang buhay”.

“Ang Network Marketing ang tamang negosyo.”

Red de Comercialización / Kalusugan at kagalingan / Social Media

Sali na


2016 © imt4life.com