Social Media


Ang SOCIAL NETWORKING ANG PINAKAMAGANDANG NANGYARI SA LARANGAN NG NETWORK MARKETING MULA SA COMPENSATION PLAN.
Nakuha niya ang totoong ibig sabihin ng networking! Ang network marketing ay tungkol sa pagkikilala ng mga tao at ang pagkakaroon ng ugnayan sa kanila sa makahulugan pamamaraan ng pagsasabi ng napakagandang oportunidad na ito. Sa ating pamamaraan ng pagpagpapakilala offline, umaasa tayo na makakilala ng mga tao sa mga lugar na gaya ng mga kainan, eroplano, at sa mga istasyon ng gasolina, upang maibahagi sa kanila ang magandang balita.Karagdagan pa nito, sa mga tao na ating kilala gaya ng ating mga kaibigan, pamilya at mga kakilala, naman ang tinatawag nating warm markets. Ito ay mahirap at limitado, ito ay umubra sa ilang dedikadong tao at mga matiyagang sige ng sige… subalit nagkaroon ng milagro – ang internet!

Pinagsama ang kapangyarihan ng video marketing at ng social media ang may pinakamalakas na kapangyarihan na kakailanganin upang lumago ang inyong negosyo. Kasalukuyang lumalago ngayon ang pag gamit ng mga webinar at ito ang kumuha ng pinakamataas na posisyon sa merkado sa paghahatid ng malinaw at propesyonal na mensahe mula sa libo libo . Kung hindi ninyo alam kung gaano ang kapangyarihan ng social media kapag ito ang ginamit ninyong pamamaraan sa network marketing sa tulong ng IMT… panuoring natin kung paano natin pangungunahan ang masa sa pagtatagumpay sa pamamagitan ng mga social channels.

Mayroon na tayo ngayong tamang pamamaraan upang makakilala at makipag-ugnayan sa daang daang mga tao na hindi natin akalaing magkakaroon tayo ng oportunidad na makilala. Ang mundo ay naloloko ngayon sa social media. Ang nangunguna ngayong site sa larangan ng internet ay ang Facebook, ano iyon? Isang lugar kung saan nakikipag ugnayan at nakakakilala ang mga tao sa ibang mga tao na may parehong interes at nakakaunawa nito. Ang Facebook ay isang napakalaking penomena subalit isa pa rin siyang maliit na bahagi sa mundo ng social networking. Ang Twitter, LinkedIn, Google+, Blogging etc. ang mga listahan na maaaring maging daan. Ito ay napakadaling gamitin upang masabi at magamit ang sandata ninyo sa internet marketing.

Network Marketing / Kalusugan at kagalingan / Social Media

Sali na


2016 © imt4life.com